Abonneer op de nieuwsbrief

Neem contact met ons op om een afspraak te maken!

Telefoon:

06-17 82 83 30

Email:

yogaheusden@gmail.com

Agenda 2020

Overzicht

Breathe in breathe out. Elke doordeweekse dag online ademen van 8 uur tot half 9.
Zaterdag 5-12-20 van 10.00u tot 13.00u  De kracht van je Adem workshop voor iedereen
Zaterdag 16-1-21 van 10.00u tot 13.00u  De kracht van je Adem workshop voor iedereen
Zaterdag ? van 13.00u tot 15.30u  De kracht van je Adem workshop in Tiel

Info Yoga

Voor prijzen en verdere info klik hier

Algemene voorwaarden Yoga Heusden

Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de cursist. Elke cursist is verplicht lichamelijke klachten te melden aan de docent. Deelneming is alleen mogelijk indien uw gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met uw huisarts. De cursist is nooit verplicht om oefeningen te doen die hij/zij niet wil of kan doen. Deelname aan één van de lessen betekent akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden.

Aansprakelijkheid
Yoga Heusden is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de cursist, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na les. De cursist is verantwoordelijk voor schade welke hij/zij veroorzaakt aan bezittingen van de deelnemers, of de groepsruimte.

Betaling
De cursist dient het verschuldigde lesgeld voor het begin van het kwartaal te betalen middels overschrijving naar het bankrekeningnummer NL34 ABNA 0450 504808 t.n.v. A.M. Tijkorte onder vermelding van je naam. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.

Geen les
Tijdens feestdagen en schoolvakanties zijn er geen lessen. Deze lessen vallen buiten de berekende lessen en kunnen niet ingehaald worden.

Gemiste lessen
De cursist wordt verzocht zich minimaal 24 uur voor aanvang van de les zich af te melden indien hij/zij een les niet kan. Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door eigen vakantie, ziekte of andere redenen. Bij langdurige ziekte kunt u contact opnemen zodat evt. een betalingsregeling getroffen kan worden.

Wijzigingen
Yoga Heusden behouden zich de vrijheid voor de Algemene voorwaarden en de lestijden, locatie en data te allen tijde te wijzigen. Je wordt mondeling of schriftelijk van alle wijzingen op de hoogte gehouden.

Opzeggen
Opzegtermijn is 1 maand. Je opzegging gaat in per de 1e van het eerstvolgende kwartaal. Er kan geen restitutie van het lesgeld plaatsvinden. Het opzeggen geschiedt schriftelijk per email, waarna je een bevestiging ontvangt. Geen bevestiging ontvangen? Neem dan snel contact op. Na de opgezegde datum is het niet meer mogelijk om eventueel gemiste lessen in te halen.

Individueel ademen

Individuele ademsessies volgens afspraak 06-17828330
Individuele sessies: 50 euro per uur, een sessie duurt 1,5 – tot 2 uur

Mocht je met een groep (tot 6 personen) willen ademen dan is dat in principe mogelijk op afspraak

Ademcirkel Heusden

Tarieven: 50 euro